پنجشنبه 8 مرداد ماه 1394
صفحه اصلی

اطلاعیه

حضورانجمن درنمایشگاه بین المللی ساختمان مرداد93

عضویت در انجمن

تبلیغات

منبع: | یکشنبه 31 خرداد ماه 1394 | ادامه مطلب

منبع: | شنبه 30 خرداد ماه 1394 | ادامه مطلب

منبع: | سه شنبه 5 خرداد ماه 1394 | ادامه مطلب

منبع: | سه شنبه 22 اردیبهشت ماه 1394 | ادامه مطلب

اعضای هیئت مدیره‌ی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ترکیب جدید هیئت رئیسه‌ی این سازمان را مشخص کردند. بنا به این انتخابات که شنبه ‌15 آذرماه و با حضور تمامی اعضا برگزار شد

منبع: sedyemohandes.ir | یکشنبه 16 آذر ماه 1393 | ادامه مطلب

چهارمین ویژه نامه نظام مهندسی با رویکرد اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، توسط مجتمع رسانه ای ساختمان کشور منتشر می شود.

منبع: صما | پنجشنبه 16 مرداد ماه 1393 | ادامه مطلب

کشورهای مختلف با آینده نگری برای کیفیت ساختمان ها برنامه ریزی می کنند، ایران هم به عنوان کشوری که مهارت فنی متوسط در اجرای ساختمان از سنتی به صنعتی را دارد، باید برای داشتن ساختمان با کیفیت، برنامه اصولی داشته باشد.

منبع: صما | پنجشنبه 16 مرداد ماه 1393 | ادامه مطلب

وی گفت در حال حاضر ساختمان ها توسط افرادی که دارای مهارت فنی لازم هستند و مجریان ذیصلاح احداث می شود و ساخت وساز به طور کامل از دست افراد سنتی و فاقد مهارت فنی خارج شده است.

منبع: صما | سه شنبه 26 آذر ماه 1392 | ادامه مطلب

کریمیان اقبال خبر داد: اجرای ماده 33 برای املاک با زیر بنای ناخالص بیش از 2000 مترمربع از تاریخ 15/7/92 اجرایی می شود

منبع: | پنجشنبه 2 آبان ماه 1392 | ادامه مطلب

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: ماده 33 بیان می دارد صدور پروانه‌ساختمانی برای افرادی که فاقد صلاحیت فنی هستند بساز و بفروش‌های غیرمتخصص از این پس، ممنوع است و این افراد فقط می‌توانند در نقش سرمایه‌گذار و تامین‌کننده مالی سازنده‌های متخصص، در کنار مالک، به کار مشغول شوند.

منبع: سایت شورای مرکزی | پنجشنبه 3 مرداد ماه 1392 | ادامه مطلب
آرشیو کامل اخبار

 
1-لیست شرکتهای دارای پروانه اشتغال سازنده حقوقی معتبر
 (پیمانکار-پیمان مدیریت) http://www.tceo.ir/pdf/sh-sazande920126.pdf
2-لیست شرکتهای دارای پروانه اشتغال سازنده حقوقی معتبر
 (پیمان مدیریت)http://www.tceo.ir/pdf/sh-peymani920126.pdf
3-لیست شرکتهای دارای پروانه اشتغال سازنده حقوقی معتبر(انبوه ساز)http://www.tceo.ir/pdf/sh-anbohsaz920126.pdf

عضویت در خبرنامه

نظرسنجی


:: برخورد انضباطی صنفی باسازندگان ذیصلاح متخلف چه تأثیری بربهبود ارائه خدمات دراین حرفه دارد؟
 


 

تبلیغات

بازدیدکنندگان